سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کارآفرینی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    بازدید از امتحانات داخلی هنرستانها

در  تاریخ 7 دیماه از هنرستان شهید مقیمی و نحوه برگزاری امتحان کارآفرینی بازدید و سوالات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.