سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کارآفرینی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    بخشنامه طرح درس نویسی

از هنرآموزان مدرس کارآفرینی در خواست می گردد

جهت شرکت در مسابقه طرح درس نویسی و دریافت بخشنامه

کلیک نمایید1

کلیک نمایید2